Stellingen

Je het leugens, vervloekt gemene leugens en simulatie.

Een ervaren simulant is belangrijker dan de juiste programmatuur.

Simulatie slaat een brug naar de logistieke toekomst

Simulatie is als een proefrit met een nog niet bestaand systeem