Process industrie

In de process industrie is het vaak een uitdaging om met beperkte middelen zoals reactorvaten en opslagmogelijkheden zo goed mogelijk aan de klantvraag te kunnen voldoen.
Met simulatie wordt het mogelijk om te experimenteren met andere besturingen voor het bijbestellen van grondstoffen en eventueel ook met alternatieve plant layouts. Hierdoor kunnen plannen voor verbeteringen eerst getest worden voordat ze geïmplementeerd worden.
Orderdata kunnen ingelezen worden uit SAP historische data. Soms is het echter eerder relevant om parametergestuurd toekomstige orders te genereren die getest kunnen worden bij verschillende systeemconfiguraties.

Voorbeeld Purac:

Uitgangspunten:

De plant werkt volcontinue.
Als het mogelijk is om de verpakkingslijnen in twee shifts te laten werken levert dat een aanzienlijke kostenbesparing.

Vraagstelling:

Is tweeploegendienst bij verpakkingslijnen mogelijk zonder productie halffabrikaten te verstoren.

 

Gantt Chart visualises simulation results
Een Gantt chart maakt de resultatie van een simulatie-run inzichtelijk

Conclusies uit simulatie:

  • Het is mogelijk om de verpakkingslijnen in tweeploegendienst te laten werken zonder de productie van halffabrikaten te beperken.
  • Het reduceren van de batchgrootte voor de langzaamlopers leidt tot een voorraadreductie van ruim 200 pallets.
  • Het verkorten van het productievenster zorgt voor een reductie van 300 klantordergebonden pallets.