Orderpicking

In de vleesverwerkende industrie worden de verschillende delen gesneden en vervolgens zo snel mogelijk verpakt, geprijsd en in klantkratten voor transport naar de klant gepickt.
De keten van werkzaamheden vraagt om een goede afstemming tussen de verschillende deelactiviteiten voor opslag, beprijzen, picken en verzenden. Voor een dergelijk complex systeem is simulatie een onmisbaar hulpmiddel.

Het in batchvolgorde aanleveren van de kratten naar de oplegstations van de prijslijnen beperkt de capaciteit van het toevoersysteem. Met behulp van de simulatie kon het systeemontwerp aangepast worden zodat de gewenste capaciteit bereikt werd.